Udviklende tilgang

Relationer i øjenhøjde

Trygge og familiære rammer

Tilgang og metode

Hvad er dit navn? *
 
Telefonnummer du kan træffes på? *
 
E-mail du kan træffes på? *
 
Hvad drejer din besked sig om? *
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
 

Relationsarbejde- og evnen til at mentalisere som det altovervejende

At skabe et vellykket møde og en god, bærende relation er den vigtigste del af arbejdet i Familiehuset.​ Vi tilgår arbejdet med familierne med autensitet.

Derfor vægtes det at alle medarbejdere har en terapeutisk eller anden relevant relationsuddannelse. Der er et meget højt uddannelsesniveau i Familiehuset.

  • Vi behandler børn og deres familier med respekt og arbejder ud fra deres individuelle behov og vilkår
  • Vi tror på, at når vi er nysgerrige, lytte og er kontaktbare, så giver vi mulighed for, at  forældre og børn kan åbne sig og give udtryk for deres behov.
  • Vi møder familierne uden at påtvinge dem værdier.
  • Vi har en mangfoldighed af uddannelser og kurser som giver os kompetencer til at se, møde og kommunikere med børn og forældre i relevante, udviklende og ofte svære situationer.

Åbenhed og dialog

Åbenhed er en vigtig forudsætning for at opnå gode resultater i behandlingen. Vi er derfor konstant i dialog med forældrene og snakker med dem om deres udvikling, og hvad der sker i deres sag. Det giver gennem hele forløbet forældrene mulighed for at tage ejerskab og udvikle motivation til at lytte til og bruge den vejledning, de får fra os.

Vi får derved også lov til at arbejde med forældrenes​uhensigtsmæssige handlemønstre / strategier - et arbejde som kun lykkedes, når vi opnår kontakt i relationen. Sammen kan vi finde og komme bagved de forsvar, den enklelte har udviklet gennem livet, og sammen undersøger vi, hvilke følelser, der ligger bag forsvarene. Forældrene opnår her igennem en forståelse for, hvorfor de gør som de gør. Derefter kan vi sammen beslutte, hvilke forandringer de skal øve sig i at udvikle. 

Handleplan

​I begyndelsen arbejder vi ud fra kommunens handleplan for familien. Vi får hurtigt kendskab til familien, og vi udarbejder herefter individuel planer,  som hele tiden drøftes og justeres.

Behandlingsmøder og supervision

Hver tirsdag har medarbejderne 4 timers behandlings- eller supervisionsmøde. Her arbejder vi intensivt med relationen/kontakten til familierne,, og der bliver sat fokus på nye mål og indsatser.

Behandling

​Der er altid en terapeutisk tilgang til Familierne. Forældrene tilbydes derudover egentlig terapi, hvis de ønsker det. Det kan være i form af samtaleterapi med den enkelte forælder eller med begge, hvor fokus sættes på parforholdet. Der udbydes desuden gruppe terapeutiske samtaler hver uge, som en del af Familiehusets obligatoriske fællesaktiviteter.

Undervisning

Fredag, hver uge tilbydes der undervisning for alle forældre. I det tidsrum passer personalet børnene. Her sættes der fokus på forælderskab/ -kompetencer. Der undervises i emner, som Familiehuset tager afsæt i, men også emner, som forældrene efterspørger belyses. Forældrene får rigtigt meget ud af at høre hinandens historier og erfaringer. Vi får rigtig god feedback fra familierne på undervisningen.

Udover den ugentlige undervisning tilbyder vi efter behov undervisning andre ugedage.

Om Ehlershjemmet

Gennem mere end 80 år har Ehlershjemmet arbejdet for at hjælpe børn, familier og mennesker i nød. Vi er i dag en moderne institution, hvor en gruppe af engagerede og professionelle medarbejdere rummer svaret på Ehlershjemmets gode resultater. 

Gennem uddannelse, ledelse med omtanke, personalepleje og udvikling, faglige netværk og formidling arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Her er vi åbne over for ideer og forslag til at gøre ting på nye og bedre måder.

Kontaktinformationer

Familiehuset

Rådmandsvej 22-24

6100 Haderslev

Afd. leder: Birgitte Bertelsen

Tlf.: 29 44 62 85

Mail: bb@ehlershjemmet.dk​

Børnehuset

Havvejen 71

6100 Haderslev

Afd. leder: Jette Henriksen

Tlf.: 23 39 24 39

Mail: jhe@ehlershjemmet.dk

Administrationen - Forstander: Ditte E. Fjord-Larsen  -  ​Havvejen 71, 6100 Haderslev  -  Tlf.: 30 54 77 89 - E-mail: dl@ehlershjemmet.dk - CVR: 30966279​