Udviklende tilgang

Relationer i øjenhøjde

Trygge og familiære rammer

Tilgang og metode

Relationsarbejde- og evnen til at mentalisere som det altovervejende

At skabe et vellykket møde og en god, bærende relation er den vigtigste del af arbejdet.​

Derfor vægtes det at alle medarbejdere har en terapeutisk uddannelse. Der er et meget højt uddannelsesniveau i Familiehuset.

  • Vi behandler børn og deres familier med respekt og arbejder ud fra deres individuelle ståsteder.
  • Vi tror på, at når vi er nysgerrige og lytte/mærker efter, så fortæller børnene og familierne os hvad de har brug for.
  • Vi møder familierne uden at påtvinge dem værdier.
  • Vi har en mangfoldighed af uddannelser og kurser som gør at vi kan bruge de værktøjer som er relevante i situationen.

Åbenhed og dialog

Åbenhed er en vigtig forudsætning for at opnå gode resultater i behandlingen. Vi er derfor konstant i dialog med forældrene og snakker med dem om udviklingen, samt hvad der sker i deres sag. Det giver gennem hele forløbet forældre ansvar og motivation til at lytte til og bruge den vejledning, de får fra os.

Derved får vi også lov til at arbejde med forældrenes​uhensigtsmæssige handlemønstre / strategier - et arbejde som kun lykkedes når vi opnår relationen. Sammen kan vi finde og ændre de bagvedliggende følelser. Forældrene opnår en forståelse af, hvorfor de gør som de gør. Derefter kan vi beslutte, hvilke forandringer de skal øve sig i at udvikle. 

Handleplan

​I begyndelsen arbejder vi ud fra kommunens handleplan for barnet/familien. Hurtigt får vi kendskab til familien og udarbejder en individuel plan som hele tiden drøftes og justeres.

Behandlingsmøder og supervision

Hver tirsdag har medarbejderne 4 timers behandlings- eller supervisionsmøde. Her arbejdes der intensivt med relationen i forhold til familierne, og der bliver sat fokus på nye mål og indsatser.

Behandling

​Der er altid en terapeutisk tilgang til Familierne. Forældrene tilbydes derudover terapi hvis de ønsker det. Det kan være i form af samtaleterapi med den enkelte forælder eller med begge, hvor fokus sættes på parforholdet. 

Undervisning

Hver uge tilbydes der undervisning for alle forældre. I det tidsrum passer personalet børnene. Her sættes der fokus på forældreskab. Forældrene får rigtigt meget ud af at høre hinandens historier og erfaringer. Vi får rigtig god feedback fra familierne på undervisningen.

Om Ehlershjemmet

Gennem mere end 80 år har Ehlershjemmet arbejdet for at hjælpe børn, familier og mennesker i nød. Vi er i dag en moderne institution, hvor en gruppe af engagerede og professionelle medarbejdere rummer svaret på Ehlershjemmets gode resultater. 

Gennem uddannelse, ledelse med omtanke, personalepleje og udvikling, faglige netværk og formidling arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Her er vi åbne over for ideer og forslag til at gøre ting på nye og bedre måder.

Kontaktinformationer

Mariegade

Mariegade 14

6100 Haderslev

Afd. leder: Birgitte Bertelsen

Tlf.: 29 44 62 85

Mail: bb@ehlershjemmet.dk​

Familiehuset

Rådmandsvej 22-24

6100 Haderslev

Afd. leder: Birgitte Bertelsen

Tlf.: 29 44 62 85

Mail: bb@ehlershjemmet.dk​

Børnehuset

Havvejen 71

6100 Haderslev

Afd. leder: Jette Henriksen

Tlf.: 23 39 24 39

Mail: jhe@ehlershjemmet.dk

Administrationen - Forstander: Ditte E. Fjord-Larsen  -  ​Havvejen 71, 6100 Haderslev  -  Tlf.: 30 54 77 89 - E-mail: dl@ehlershjemmet.dk - CVR: 30966279​