Udviklende tilgang

Relationer i øjenhøjde

Trygge og familiære rammer

Værdisæt

Hvad er dit navn? *
 
Telefonnummer du kan træffes på? *
 
E-mail du kan træffes på? *
 
Hvad drejer din besked sig om? *
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
 

​Ehlershjemmet er specialister i at skabe relationer til børn og familier

På Ehlershjemmet har vi har relationen og kommunikationen som det bærende princip der går forud alt andet. Heri ligger nøglen til at kunne arbejde med os selv, børn og familier.

Vi har hver dag høje forventninger til os selv og vores arbejdsindsats. Nøgleordene i det arbejde er:

Kvalitet

Der er høj kvalitet i vores behandlingsarbejde med børn og familier. Dette sikres gennem et højt terapeutisk uddannelsesniveau samt hyppig og regelmæssig supervision af ledelse og medarbejdere. Vi anvender en anerkendende tilgang, og  vores arbejde baserer sig på teorier omkring mentalisering og relationsdannelse ud fra en systemisk tankegang.   Vi er professionelle og omhyggelige med vores skriftlige arbejde. Vi er opmærksomme på, at kvaliteten af dette er et vigtigt arbejdsredskab for os selv og  kommunerne da det ofte er beslutningsgrundlag for det videre sagsforløb for forældre og børn.

Samarbejde

Vi tror på, at det er gennem samarbejde vi skaber de bedste resultater. Både eksternt og internt. Derfor møder vi vores omgivelser respektfuldt, og søger altid først at forstå den andens bevæggrunde og motiver inden vi søger selv at blive forstået.   Vi er tydelige i vores forventningsafstemning, og vi har stor respekt for den rollefordeling der er mellem os og rådgiverne. Vi arbejder loyalt med de mål og rammer vi får givet af anbringende instans.

Omsorgog trivsel

På Ehlershjemmet møder vi børn og familier i øjenhøjde. Omsorgen er både at  vi hjælper med rammer og regler for en dagligdag, samvær med voksne såvel som trøst når man er ked af det og hjælp til at komme videre med det det er svært.

Udvikling

​Ved at arbejde  med det enkelte barn og voksne samt de sammenhænge og relationer de indgår i udvikler vi til at gøre hver enkelt så livsduelig som muligt. Udviklingsmålene sættes som oftest med anbringende kommune. Den enkeltes udvikling gør at vi sammen med barnet eller den voksne sætter nye mål. 

Respekt

Vi har respekt for det enkelte menneske og fællesskabet. På Ehlershjemmet arbejder vi med både selvrespekt og respekt for andre og for fællesskabet. Vi arbejder med den enkeltes ret til at sige til og fra. Vi arbejder med at udvise respekt for hvad vi selv kan lide og ikke kan lide. Derigennem udvikler den enkelte sig og kan forlade Ehlershjemmet med en vigtig viden, og med et udgangspunkt for at kunne sende tydelige signaler og respektere andre - også i den verden der er udenfor Ehlershjemmet.

Om Ehlershjemmet

Gennem mere end 80 år har Ehlershjemmet arbejdet for at hjælpe børn, familier og mennesker i nød. Vi er i dag en moderne institution, hvor en gruppe af engagerede og professionelle medarbejdere rummer svaret på Ehlershjemmets gode resultater. 

Gennem uddannelse, ledelse med omtanke, personalepleje og udvikling, faglige netværk og formidling arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Her er vi åbne over for ideer og forslag til at gøre ting på nye og bedre måder.

Kontaktinformationer

Familiehuset

Rådmandsvej 22-24

6100 Haderslev

Afd. leder: Birgitte Bertelsen

Tlf.: 29 44 62 85

Mail: bb@ehlershjemmet.dk​

Børnehuset

Havvejen 71

6100 Haderslev

Afd. leder: Jette Henriksen

Tlf.: 23 39 24 39

Mail: jhe@ehlershjemmet.dk

Administrationen - Forstander: Ditte E. Fjord-Larsen  -  ​Havvejen 71, 6100 Haderslev  -  Tlf.: 30 54 77 89 - E-mail: dl@ehlershjemmet.dk - CVR: 30966279​