Udviklende tilgang

Relationer i øjenhøjde

Trygge og familiære rammer

Personalet

Overenskomst med SL

På Ehlershjemmet arbejder det faste personale sammen med dygtige fagspecialister. 

Vores institution har overenskomst med SL og for os er det vigtigt med gode og trygge vilkår for både medarbejdere, børn og familier.

Tilknyttede fagspecialister

 • Karina Røjkjær, autoriseret psykolog, som forestår udarbejdelse af alle vore psykolograpporter.
 • ​Lone Brønddum, sygeplejerske, tilknyttet som sygeplejefaglig konsulent. Vi tager vores sundhedsfaglige funktioner alvorligt, så Lone er tilknyttet for at sikre at institutionen lever op til den korrekte håndtering- og journalføring af medicin.
 • Kia Marquard, psykoterapeut. Kia forestår ugentlig supervision af medarbejderne og ledere på Ehlershjemmet.
 • Arne Jacobsen, psykoteraput. Arne forestår månedlig supervision af lederne.

Praktikansatte og flexjob

Ehlershjemmet ønsker at påtage sig et socialt ansvar ved at ansætte mennesker som af forkskellige årsager har brug for at være på en arbejdsplads som tager hensyn til den enkeltes udfordringer.

Derfor har vi i både pedel- og køkkenfunktioner, ud over fast pedel og køkkenoersonale tilknyttet enkelte medarbejdere på særlige vilkår.​

Uddannet personale

Der er ca. 45 ansatte på Ehlershjemmet

Vores personale som arbejder pædagogisk og terapeutisk har en eller flere uddannelser. Det gælder både de fastansatte og de vikarer vi har tilknyttet.

Vores personale har bl.a.følgende uddannelser:

 • pædagog
 • terapeut
 • socialrådgiver
 • lærer
 • ledelse

Vi uddanner også gerne egne vejledere på vigtige områder. Vi har en:

 • motorikvejleder
 • misbrugsvejleder

Vågen nattevagt

Ehlershjemmet har vågen nattevagt i både Familiehuset og Børnehuset. Det skaber sikkerhed og tryghed for børn og familier.​

Køkken

I Børnehuset er der ansat uddannet køkkenpersonale som sammen med afdelingerne sørger for der laves god og sund mad. Bæredygtighed og økologi er vigtige temaer hos os.​

Om Ehlershjemmet

Gennem mere end 80 år har Ehlershjemmet arbejdet for at hjælpe børn, familier og mennesker i nød. Vi er i dag en moderne institution, hvor en gruppe af engagerede og professionelle medarbejdere rummer svaret på Ehlershjemmets gode resultater. 

Gennem uddannelse, ledelse med omtanke, personalepleje og udvikling, faglige netværk og formidling arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Her er vi åbne over for ideer og forslag til at gøre ting på nye og bedre måder.

Kontaktinformationer

Mariegade

Mariegade 14

6100 Haderslev

Afd. leder: Birgitte Bertelsen

Tlf.: 29 44 62 85

Mail: bb@ehlershjemmet.dk​

Familiehuset

Rådmandsvej 22-24

6100 Haderslev

Afd. leder: Birgitte Bertelsen

Tlf.: 29 44 62 85

Mail: bb@ehlershjemmet.dk​

Børnehuset

Havvejen 71

6100 Haderslev

Afd. leder: Jette Henriksen

Tlf.: 23 39 24 39

Mail: jhe@ehlershjemmet.dk

Administrationen - Forstander: Ditte E. Fjord-Larsen  -  ​Havvejen 71, 6100 Haderslev  -  Tlf.: 30 54 77 89 - E-mail: dl@ehlershjemmet.dk - CVR: 30966279​