Udviklende tilgang

Relationer i øjenhøjde

Trygge og familiære rammer

Samvær og Samtale

Hvad er dit navn? *
 
Telefonnummer du kan træffes på? *
 
E-mail du kan træffes på? *
 
Hvad drejer din besked sig om? *
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
 

Støttet samvær

Vi ved, at en tryg tilknytning til barnets primære voksne og en stabil kontakt med barnets biologiske forældre er elementer, der har betydning for barnets psykiske udvikling. Barnets oplevelser og erfaringer med samværene bliver helende​ fortællinger i barnets liv.

Målgruppe:

  • Anbragte børn og unge i alderen 0 - 18 år og deres samværsforældre
  • Plejeforældre
  • Det anbragte barns søskende eller anden familie

Til støttet samvær er det en forudsætning at samværsforældren har givet samtykke. Støttet samvær adskiller sig fra, og kan ikke erstatte overvåget samvær. jf. Servicelovens §71 stk. 2. Det stiller skærpede krav fra socialrådgiveren​ til den præcise formulering af, hvad der ønskes støtte til og hvem støtten rettes imod.

Forældresamtaler

Samtalerne tager udgangspunkt i forældrenes forældreskab, handlemuligheder og strategier i forhold til børnene.

Endelige fokuspunkter aftales i samarbejde med forældre og rådgiver.

Overvåget samvær

Formålet med overvåget samvær er, at sikre, at barnet er sammen med sine forældre uden at lide fysisk eller psykisk overlast. Børnene får hjælp til at håndtere det de finder svært, og beskyttes mod nye overgreb og svigt.

Overvåget samvær kan finde sted på Ehlershjemmet når det er hensigtsmæssigt for barnet. 

Om Ehlershjemmet

Gennem mere end 80 år har Ehlershjemmet arbejdet for at hjælpe børn, familier og mennesker i nød. Vi er i dag en moderne institution, hvor en gruppe af engagerede og professionelle medarbejdere rummer svaret på Ehlershjemmets gode resultater. 

Gennem uddannelse, ledelse med omtanke, personalepleje og udvikling, faglige netværk og formidling arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Her er vi åbne over for ideer og forslag til at gøre ting på nye og bedre måder.

Kontaktinformationer

Familiehuset

Rådmandsvej 22-24

6100 Haderslev

Afd. leder: Birgitte Bertelsen

Tlf.: 29 44 62 85

Mail: bb@ehlershjemmet.dk​

Børnehuset

Havvejen 71

6100 Haderslev

Afd. leder: Jette Henriksen

Tlf.: 23 39 24 39

Mail: jhe@ehlershjemmet.dk

Administrationen - Forstander: Ditte E. Fjord-Larsen  -  ​Havvejen 71, 6100 Haderslev  -  Tlf.: 30 54 77 89 - E-mail: dl@ehlershjemmet.dk - CVR: 30966279​