Udviklende tilgang

Relationer i øjenhøjde

Trygge og familiære rammer

Tilgang og metode

Hvad er dit navn? *
 
Telefonnummer du kan træffes på? *
 
E-mail du kan træffes på? *
 
Hvad drejer din besked sig om? *
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
 

Relationsarbejde- og evnen til at mentalisere som det altovervejende

At skabe et vellykket møde og en god, bærende relation er den vigtigste del af arbejdet.​

Derfor vægtes det at alle medarbejdere har en terapeutisk grunduddannelse.

  • Vi behandler børn og deres familier med respekt og arbejder ud fra deres individuelle ståsteder.
  • Vi tror på, at når vi er nysgerrige og lytte/mærker efter, så fortæller børnene os hvad de har brug for.
  • Vi møder børnene uden at påtvinge dem værdier.
  • Vi har en mangfoldighed af uddannelser og kurser som gør at vi kan bruge de værktøjer som er relevante i situationen.

​Uddannede i arbejde med traumatiserede børn og unge

Alle medarbejdere er efteruddannede i kropsterapeutisk traumeuddannelse. Vi har fokus på den kropslige tilgang og på relationen​. Vi oplever at det hjælper børnene med at bearbejde deres traumer. Vi arbejder derigennem også med:

  • Nada
  • Mindfullness
  • Pædagogisk massage

Struktur, guidning og forudsigelighed

Børn i børnehuset har brug for massiv støtte og guidning så de kan udvikle sig.

Dette giver vi dem med professionelle, veluddannede og tydelige voksne.

Handleplan

​I begyndelsen arbejder vi ud fra kommunens handleplan for barnet/familien. Hurtigt får vi kendskab til barnet og udarbejder individuel plan som løbende drøftes og justeres. Vi indarbejder alle indsatsområder i handleplanen. Også med særlig opmærksomhed på traumebearbejdning.

Behandlingsmøder og supervision

Hver tirsdag har medarbejderne 4 timers behandlings- eller supervivionsmøde. Her arbejdes der intensivt med relationen til børnene, og der bliver sat fokus på nye mål og indsatser.

Om Ehlershjemmet

Gennem mere end 80 år har Ehlershjemmet arbejdet for at hjælpe børn, familier og mennesker i nød. Vi er i dag en moderne institution, hvor en gruppe af engagerede og professionelle medarbejdere rummer svaret på Ehlershjemmets gode resultater. 

Gennem uddannelse, ledelse med omtanke, personalepleje og udvikling, faglige netværk og formidling arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Her er vi åbne over for ideer og forslag til at gøre ting på nye og bedre måder.

Kontaktinformationer

Familiehuset

Rådmandsvej 22-24

6100 Haderslev

Afd. leder: Birgitte Bertelsen

Tlf.: 29 44 62 85

Mail: bb@ehlershjemmet.dk​

Børnehuset

Havvejen 71

6100 Haderslev

Afd. leder: Jette Henriksen

Tlf.: 23 39 24 39

Mail: jhe@ehlershjemmet.dk

Administrationen - Forstander: Ditte E. Fjord-Larsen  -  ​Havvejen 71, 6100 Haderslev  -  Tlf.: 30 54 77 89 - E-mail: dl@ehlershjemmet.dk - CVR: 30966279​