Forældreevnevurdering

Mulighed for forældreevnevurdering

Familiehusets fokus er ressourcetænkning. Hvad er familiens ressourcer. Herfra vurderer vi forældrenes evne til at være forældre. Vi behandler familierne mens de er indskrevne, men observerer også hvordan de håndterer hverdagen med deres barn.

​Vi fortæller forældrene hvad vi observerer og tænker, og byder ind med forslag til at skabe forandringer, så de får mulighed for at få en ny forståelse af deres barn/børn, af sig selv og af deres indbyrdes relationer.

Tidsperspektiv

​Et omhyggeligt og professionelt forløb vedrørende forældreevnevurdering tager tid. De familier som udviser evne og vilje har gavn af et langt forløb. Her oplever vi at det på sigt gør, at familierne kan forblive samlet når de forlader Ehlershjemmet. Erfaringer viser, at  tiden er nødvendig, og at familier på den lange bane vokser med opgaven, modnes og træffer gode valg til fordel for barnet.

Tidsperspektivet for en sådan forældreevnevurdering er 6 til 8 måneder, inklusiv tilknytnings perioden på 2 -3 måneder, udslusning og etablering i eget hjem.

Et sådant tidsperspektiv minimerer riskoen for at familien falder tilbage til gamle vaner og mønstre.

I slutningen af opholdet

​Når barnet er i tilpas trivsel og udvikling, og forældrene magter opgaven i Familiehusets beskyttende rammer øges kravene til familien. Dagligdagen tilrettelægges, så forældrene får mulighed for at afprøve en realistisk hverdag, der matcher den dagligdag,der vil være udenfor Familiehuset.

Afsluttende rapport

Forløbet afsluttes med en rapport. Autoriseret psykolog Karina Røjkjær forestår udarbejdelsen af alle vore psykolograpporter.

Vi er tydelige og præcise i den afsluttende rapport, så den kan danne baggrund for et fremtidigt forløb, med henblik på fastholdelse og videreudvikling af den denvidere proces.​

Om Ehlershjemmet

Gennem mere end 80 år har Ehlershjemmet arbejdet for at hjælpe børn, familier og mennesker i nød. Vi er i dag en moderne institution, hvor en gruppe af engagerede og professionelle medarbejdere rummer svaret på Ehlershjemmets gode resultater. 

Gennem uddannelse, ledelse med omtanke, personalepleje og udvikling, faglige netværk og formidling arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Her er vi åbne over for ideer og forslag til at gøre ting på nye og bedre måder.

Kontaktinformationer

Mariegade

Mariegade 14

6100 Haderslev

Afd. leder: Birgitte Bertelsen

Tlf.: 29 44 62 85

Mail: bb@ehlershjemmet.dk​

Familiehuset

Rådmandsvej 22-24

6100 Haderslev

Afd. leder: Birgitte Bertelsen

Tlf.: 29 44 62 85

Mail: bb@ehlershjemmet.dk​

Børnehuset

Havvejen 71

6100 Haderslev

Afd. leder: Jette Henriksen

Tlf.: 23 39 24 39

Mail: jhe@ehlershjemmet.dk

Administrationen - Forstander: Ditte E. Fjord-Larsen  -  ​Havvejen 71, 6100 Haderslev  -  Tlf.: 30 54 77 89 - E-mail: dl@ehlershjemmet.dk - CVR: 30966279​