Udviklende tilgang

Relationer i øjenhøjde

Trygge og familiære rammer

Forældreevnevurdering

Mulighed for forældre kompetenceudredning

Familiehusets fokus er ressourcetænkning. Hvad er familiens ressourcer? Ud fra disse vurderer vi,forældrenes evne til at være forældre. Vi støtter, vejleder og intervenerer med forældrene,  mens de er indskrevne, men observerer også hvordan de håndterer hverdagen med deres barn/børn.

​Vi fortæller forældrene, hvad vi observerer og tænker. Vi byder ind med forslag til at skabe forandringer, så forældrene får mulighed for at få en ny forståelse af deres barn/børn, af sig selv og af deres indbyrdes relationer.

NOGET OM DEN EKSTERNE PSYK TEST....

Tidsperspektiv

​Et omhyggeligt og professionelt forløb vedrørende forældre kompetenceudredning tager tid. De familier som udviser evne, vilje og interesse for et samarbejde har gavn af et længere forløb. Erfaringer viser, at  tiden er en nødvendig og vigtig faktor. Vores erfaring er, at familier på den lange bane vokser med opgaven, modnes og træffer gode valg til fordel for barnet. Vi ser, at familier herefter kan forblive samlet, når de forlader Familiehuset.

Tidsperspektivet for en grundig forældre kompetenceudredning kan varierer. VI har erfaring med, at et længere ophold - udover en tilvænningssperiode på 2 - 3 måneder - kan være gavnlig for nogle familier inden udslusning og genetablering i eget hjem.

Et sådant tidsperspektiv minimere risikoen for, at familien falder tilbage til gamle mønstre og vaner. Den positive videreudvikling får på denne måde et konstruktivt afsæt.

I slutningen af opholdet

​Når barnet er i tilpas trivsel og udvikling, og forældrene magter opgaven i Familiehusets beskyttende rammer øges kravene til familien. Dagligdagen tilrettelægges, så forældrene får mulighed for at afprøve en realistisk hverdag, der matcher den dagligdag,der vil være udenfor Familiehuset.

​​

Afsluttende rapport

Forløbet afsluttes med en rapport. Den indeholder en forældre kompetenceudredning forestået af autoriseret cand. psyk. Karina Røjkjær. Desuden indeholder den en sammenskrivning af Familiehusets behandlingsarbejde med familien.

Vi er tydelige og præcise i den afsluttende rapport, så den kan danne baggrund for et fremtidigt forløb, med henblik på fastholdelse og videreudvikling for den enkelte familie.

Om Ehlershjemmet

Gennem mere end 80 år har Ehlershjemmet arbejdet for at hjælpe børn, familier og mennesker i nød. Vi er i dag en moderne institution, hvor en gruppe af engagerede og professionelle medarbejdere rummer svaret på Ehlershjemmets gode resultater. 

Gennem uddannelse, ledelse med omtanke, personalepleje og udvikling, faglige netværk og formidling arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Her er vi åbne over for ideer og forslag til at gøre ting på nye og bedre måder.

Kontaktinformationer

Mariegade

Mariegade 14

6100 Haderslev

Afd. leder: Birgitte Bertelsen

Tlf.: 29 44 62 85

Mail: bb@ehlershjemmet.dk​

Familiehuset

Rådmandsvej 22-24

6100 Haderslev

Afd. leder: Birgitte Bertelsen

Tlf.: 29 44 62 85

Mail: bb@ehlershjemmet.dk​

Børnehuset

Havvejen 71

6100 Haderslev

Afd. leder: Jette Henriksen

Tlf.: 23 39 24 39

Mail: jhe@ehlershjemmet.dk

Administrationen - Forstander: Ditte E. Fjord-Larsen  -  ​Havvejen 71, 6100 Haderslev  -  Tlf.: 30 54 77 89 - E-mail: dl@ehlershjemmet.dk - CVR: 30966279​