Psykologerklæring

Psykologerklæring i forbindelse med ansøgning om adoption af et udenlandsk barn.

Psykologerklæringen udfærdiges på baggrund af en socialrapport fra Statsforvaltningen samt en samtale med ansøgerne.

Psykologerklæringen fylder ca. 1 A-4 side og indeholder:

 

  1. Generel information.
  2. Undersøgelsens motiv.
  3. Beskrivelse af ansøgernes personlige resurser samt deres indbyrdes forhold.
  4. Holdninger, evner og erfaringer i forbindelse med forældrerollen.
  5. Vurdering af egnethed som adoptivforældre.

Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk