Beskrivelse af Sandplay

Sandplay er en nonverbal terapiform, som udvikles i 1950'erne af Dora Kalff, en schweizisk psykoanalytiker.

 

Sandplay forestås af Ehlershjemmets psykolog, som er efteruddannet i Modul 1 + 2 på Dansk Sandplay Institut – www.dansksandplayinstitut.dk

 

I forhold til voksne:

Sandplay er en form for terapi, som forgår i et dertil indrettet rum, som er udstyret med mange forskellige ting og figurer samt to små sandkasser, hvor opstillinger eller hændelser kan tage form. Det færdige resultat kaldes et ”Billede”, som efterfølgende kan danne udgangspunkt for samtale. Det kan dog også være en mulighed ikke at tale om Billedet, hvilket den enkelte selv træffer beslutning om.

 

I processen med terapeuten som nærværende vidne, er det muligt ubevidst at arbejde med belastende erfaringer og traumatiske oplevelser. Metoden i Sandplay er indirekte, hvilket betyder, at direkte konfrontation med problemstillinger ikke er nødvendigt. Ved at udtrykke sig symbolsk gennem figurerne kan der løsnes op for fastlåste og uløste problemstillinger, og på denne måde skabes mulighed for at arbejde sig gennem sine indre konflikter. Sandplay kan medføre, at uhensigtsmæssige psykiske komplekser omformes, og at det derved bliver nemmere håndtere sine livsvilkår.

 

I forhold til børn:

Sandplay er en form for terapi, som forgår i et dertil indrettet rum, der er fyldt med mange forskellige ting og figurer samt to små sandkasser, hvor opstillinger eller hændelser kan udvikle sig. Barnet arbejder med sig selv på et symbolsk plan, og i relation til en nærværende voksen indgår barnet i en proces, hvor det bliver muligt at skabe orden i indre eller ydre kaos.

 

Metoden i Sandplay er indirekte, hvilket betyder, at barnet ubevidst kan arbejde med belastende erfaringer og traumatiske oplevelser. Barnet får mulighed for symbolsk gennem figurerne at udtrykke sine vanskeligheder og løsne op for fastlåste og uløste problemstillinger og på denne måde arbejde sig ud af dem, hvilket igen kan medføre, at barnet kan blive bedre i stand til at håndtere sine livsvilkår.

 

Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk