Personalet

Vi er en dynamisk og alsidig sammensat personalegruppe, bestående af blandt andet pædagoger, socialrådgiver, psykolog, samt teknisk og administrativt personale. Herudover har vi tilknyttet eksterne psykologer, en børneergoterapeut,  og  vi samarbejder med sundhedsplejersker og personale fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning lokalt.

 

Vi er en social bevidst arbejdsplads med mennesker i skåne- og flexjob.

 

Ehlershjemmet ledes i det daglige af en forstander, som arbejder under ansvar over for en bestyrelse. De tre afdelinger har hver deres afdelingsleder. Nogle fagpersoner er tilknyttet alle tre afdelinger.

 

Psykologens arbejdsområder:

 • Psykologiske undersøgelser af børn med henblik på at afdække resurser og vanskeligheder.
 • Psykologiske undersøgelser af forældre i forbindelse med forældreevneundersøgelser, når det vurderes relevant.
 • Sandplayterapi med børn og voksne.
 • Støttende samtaler med forældre, når det vurderes hensigtsmæssigt.
 • Supervision af personalet i forhold til arbejdet omkring familier og børn.
 • Oplæg i forhold til vidensdeling på teammøder.

 

En børneergoterapeut er tilknyttet og kan forestå specifikke opgaver omkring:

 • Vurderinger af børn på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau med henblik på at afdække resurser og vanskeligheder samt for at give forslag til generel og specifik stimulering i hverdagen
 • Rådgivning og vejledning til familier i Familiehuset, og til personalet i forhold til deres arbejde i familierne og med børnene i deres hverdagsaktiviteter
 • Analyser, vurderinger og ændringer af omgivelserne udendørs og indendørs med henblik på optimale pædagogiske og terapeutiske muligheder for aktivitet og handling
 • Vejledning omkring børn og forældre i Familiehuset og Den eksterne Afdeling i samarbejde med pædagogerne:
  •  I de enkelte familier
  •  Til vandaktivitet i lokal svømmehal >>
  •  Mor-/barngymnastik – ”Stimulastik” i aktivitetsrum i Familiehuset >>
 • Oplæg i forhold til vidensdeling på teammøder.

 

På Ehlershjemmet holder vi pædagogiske dage, fælles faglige kurser og teammøder med henblik på vidensdeling. Personalet er også på mange kurser, efter- og videreuddannelser. Personalet får supervision ved eksterne psykologer, og personalet formidler deres viden og erfaring gennem foredrag, undervisning, konsulentbistand samt skriver artikler til fagblade.

Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk