Målgrupper

Børnehuset:

I Børnehuset er der plads til 15 aleneanbragte børn i alderen 0 – 18 år.
Enkelte børn kommer akut til Børnehuset. Nogle børn kommer her, for at vi skal observere og udarbejde en specifik udredning af børnenes vanskeligheder. De fleste børn har derudover behov for at bo her i en længere periode, da de er behandlingskrævende.
Børn kan anbringes med og uden samtykke fra forældrene.
Vi arbejder direkte med børn i tæt samarbejde med deres familier:

 

 • Børn med dysfunktion og skader som følge af forældrenes misbrug; herunder børn med skader efter mors misbrug af narko eller/og alkohol
 • Børn med tilknytningsforstyrrelser
 • Børn, der er voldsramte
 • Børn, der er seksuelt krænkede
 • Børn med vanskeligheder inden for spektret af gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD m.m.
 • Børn, hvor der kræves en specifik udredning ved mistanke om fysisk eller psykisk omsorgssvig.
 • Spæd- og småbørn til observation og eventuel plejeanbringelse eller bortadoption.

 

Familiehuset:

I Familiehuset er der plads til 9 familier, der hver bor i egen lejlighed.


Familiernes problemerstillinger kan blandt andet dreje sig om:

 • mødre/forældre, der er meget unge og umodne
 • mødre/forældre, der er/har været misbrugere, som er i afvænnings- eller vedligeholdelsesforløb
 • mødre/forældre, der er retarderede eller psykisk syge
 • familier, der er særlig sårbare, socialt belastede, samspilsramte m.m.

 

Mariegade:

Mariegade - vores eksterne afdeling tilbyder hjælp til familier, der har brug for støtte i eget hjem.
Samvær – støttet og overvåget
Børnesagkyndig undersøgelser
Ambulant familiebehandling

Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk