Grundfortælling om Ehlershjemmet

Ehlershjemmet bringer børn og familier i bedre udvikling og trivsel – til gavn for det enkelte barn og familiens muligheder,
med gevinster for samfundet og kontante fordele for den kommunale økonomi. Nøglen til resultater er en særlig kombination
af de tætte relationer, det personlige engagement, den nyeste faglige viden og det støttende miljø i hverdagen.

 

SUCCESFULDE RELATIONER:

Børn og voksne udvikler sig positivt i det respektfulde og kærlige møde med andre mennesker. Det er hjørnestenene i vores arbejde. Vi skaber markante resultater for børn og familier, fordi vi altid engagerer os i relationen og arbejder vedholdende på den positive forandring.

 

DYNAMISK SAMARBEJDE:

Børn og familier er forskellige, har vidt forskellige behov, og deres vilkår forandrer sig konstant. De betingelser deler vi med kommunerne.Derfor er dialog og samarbejde kernen i vores faglige kultur. De bedste løsninger udvikler vi sammen – ved at dele erfaringer og viden. Sådan ser vi også på samværet og samarbejdet med børn og familier.

 

VIDEN I PRAKSIS:

Kvalitet i socialt arbejde bygger på et solidt fundament af viden og erfaring. Vi tilstræber at kende den nyeste specialviden.
Og vi insisterer på, at ny viden får liv i koblingen med vores praktiske erfaringer, for resultater for børn og familier skabes i daglig praksis. I dialogen og nærværet med børn og familier udfordrer og udvikler vi konstant vores viden og praksis.

 

Hent som PDF

Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk