Familier i krise

I en velfungerende familie er der plads til og rum for aktivitet og handling, hvile og afkobling samt at opbygge psykiske og fysiske kræfter. Familien giver børn og voksne tryghed og fællesskab.

Det giver trygge rammer at udfolde sig i, når man har et hjem og en hverdag, hvor man er glad for de mennesker, man er omgivet af, og glad for det, man laver hver for sig og sammen.

 

Det skaber sammenhold, at man i fritiden er aktivt og positivt sammen, tager på ture til skov og strand, til gymnastik, svømning og andet sport, laver mad og bager sammen med videre.

 

Det knytter bånd at dele hinandens indtryk og oplevelser, være sammen, grine og græde sammen.

 

Det kræver resurser og overskud at skabe en velfungerende familie. I nogle familier har der aldrig været disse resurser og overskud, mens resurserne i andre familier er sluppet op.

 

På Ehlershjemmet hjælper vi forældre, der ikke er i stand til at tage vare på deres egen og deres barns/børns tilværelse. Mangel på overskud og resurser på grund af forældres misbrug, vold eller psykiske lidelser kan være nogle af grundene til, at familiers hverdag bliver præget af problemer, frustrationer og magtesløshed. Vi finder i samarbejde med forældre frem til, hvordan de kan skabe positive forandringer, og hvordan vi kan hjælpe og støtte i denne proces.

 

Børn og forældre kan indskrives akut på Ehlershjemmet eller indskrives efter en undersøgelse, foretaget af familiens opholdskommune. Vi vurderer i hvert enkelt tilfælde, om barnets/børnenes eller familiens vanskeligheder matcher de tiltag, vi kan tilbyde i Børnehuset, Familiehuset eller Mariegade. Vi arbejder konkret med opgaverne, og bestræber os på at tydeliggøre, hvad behandlingen indebærer og hvor lang en periode, vi skønner opholdet bør vare. Vi planlægger hver opgave individuelt, og vi tilpasser og justerer kontinuerligt for at sikre et optimalt forløb – i samarbejde mellem forældre, sagsbehandlere og Ehlershjemmets personale.

 

Vi giver kyndig og indfølende vejledning og konkret praktisk støtte med henblik på både at udvikle kompetencer, mindske belastninger samt bedre relationerne i familier.

 

Vi giver tid til og rum for at holde familier samlet, hvis det er muligt og godt før børnene. Og vi er også parate til at anbefale adskillelse mellem barn/børn og forældre, hvis forældre ikke kan optimere deres forældrekompetence i tilstrækkeligt omfang til at sikre barnets/børnenes trivsel og positive udvikling.

Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk