Etik og æstetik

Vi stiller store krav til kvalitet på alle områder i hele institutionen. Etik og æstetik vægtes højt i vores hverdag og i arbejdet med beboerne.

Vores menneskesyn tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er unikt og udvikler sig i relationer med andre mennesker. Derfor anvender vi en anerkendende tilgange til vores børn og familier. Vores arbejde baserer sig hovedsageligt på teorier om relationsdannelse ud fra en systemisk tankegang. Vi har fokus på både interpersonelle, kognitive og psykodynamiske processer.

 

Det er magtpåliggende for os, at vi ikke fastlåses i enkelte pædagogiske retninger, men at vi forstår at udnytte det store potentiale, der ligger i forskellige pædagogiske referencerammer og den bagvedliggende psykologi – til forståelse af og til gavn for de enkelte børn og familier og deres særlige vanskeligheder.

 

Bevidste valg af pædagogiske indfaldsvinkler til de enkelte børn og familier er af afgørende betydning for succesen i vores arbejde, så derfor reflekterer vi over og udvikler til stadighed vores teoretiske og praktiske pædagogik og metoder.
Krav og forventninger forsøger vi at tilpasse individuelt og justere løbende i forhold til hver enkelt barns og families behov, muligheder, belastninger og aktuelle formåen. Dermed søger vi at give vi alle børn og familier mulighed for bedst muligt at blive i stand til at udnytte, styrke og udvikle menneskeduelighed og livsduelighed – modstandsdygtighed.

 

Hovedbygningerne på Havvejen med Børnehuset og den fælles administration er nyrenoveret i 2007, så de indfrier børnenes og personalets ønsker og behov. Såvel beboere som personale tilbringer en stor del af deres liv på Ehlershjemmet, og i respekt for dette er det betydningsfuldt, at rammerne er optimale. Vi forsøger at gøre indretningen så lidt institutionspræget som muligt. Væggene er farverige med mange og forskelligartede billeder. Møblerne er forskellige i de forskellige rum; der er plaider, lysestager og potteplanter, flydesofaer med videre. Børnenes værelser bærer også præg af individuel indretning.

 

Ehlershjemmets hovedbygninger med Børnehuset ligger smukt placeret omgivet af skov og et stenkast fra Lillebælt – med egen bådebro. Området er rekreativt og naturen tillokkende for de fleste børn og voksne – til at klatre i træer, lave huler, sejle, fiske med videre. De nære udeområder er nyetablerede i 2009 med legeplads, bålplads, bold- og cykelbaner og meget mere. Så udeområderne motiverer og lokker de fleste børn i alle aldre til leg, socialt samvær, aktivitet og bevægelse alene, i mindre grupper, store og små sammen, med og uden voksne. Her er rige muligheder for at opleve en varieret natur og få alle sanser og kroppen i spil og bevægelse hele året rundt.

 

 

Særligt omkring børnene er leg, aktivitet og bevægelse et betydningsfuldt pædagogisk redskab i vores bestræbelser på at stimulere og udvikle børnene fysisk, følelsesmæssigt og socialt. ”Intet giver os mere uro eller forlegenhed end at se et barn, som ikke leger. Vi anser det for at være et sikkert tegn på sygdom, enten fysisk eller psykisk. Leg resulterer i, at barnet vokser. Vækst er den vigtigste nytte af leg!” (West, MA, 1888).

 

At være på Ehlershjemmet skal være pleje og udvikling for både sjæl og krop. Det understreger vi også i vores valg af fødevarer, da vi mener, at kun det bedste er godt nok. Vi tilstræber, at mest mulig af maden er økologisk, og at vi selv tilbereder maden mest muligt fra grunden af. En god og sund ernæring er også en betydningsfuld forudsætning for indlæring og positiv udvikling.

 

Her er vores kontrolrapport for vores køkkener.

Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk