De 5 grundværdier

Ehlershjemmet - en institution i udvikling - de fem grundlæggende værdier:

Ehlershjemmet har gennem en længerevarende proces blandt hele personalegruppen valgt nogle grundlæggende værdier som styringsmekanismer for institutionens retning, indhold og formål. Disse værdier kan udtrykkes som pejlemærker for vores virke.

 

De fem grundlæggende værdier er:

 • Kvalitet
  Vi ønsker kvalitet i vores behandlingsarbejde med børn og familier samt i vores kontakt med kollegaer og samarbejdspartnere.
  Vi har en klar målsætning om, at vores skriftlige arbejde er af højeste faglige kvalitet, da det ofte er beslutningsgrundlag for det videre sagsforløb for forældre og børn.
  Gennem bevidste valg og prioriteringer søger vi at sikre kvaliteten i hele institutionen – lige fra vores pædagogiske arbejde til valg af fødevarer, inventar og indretning af de fysiske omgivelser. Intet kan dog overgå kvaliteten af den gode relation.
 • Samarbejde
  Et professionelt samarbejde eksternt og internt er en forudsætning for børn og familiers trivsel hos os, og det er en forudsætning for et godt sagsforløb. Vi ønsker et stabilt og konstruktivt samarbejde med de kommuner, der benytter vores behandlingstilbud. En klar rollefordeling i samarbejdet mellem os og den anbringende instans er afgørende, og det sikrer en god kommunikation.
  Gennem dialog skaber vi grundlag for et godt forløb for de børn og familier, der opholder sig på én af Ehlershjemmets adresser. Gennem åbenhed og viden om god og hensigtsmæssig kommunikation etablerer vi gode, konstruktive samarbejdsrelationer i en anerkendende atmosfære.
 • Omsorg og trivsel
  Vi drager omsorg for de børn og familier, som opholder sig hos os. Vi vedkender os, at behovet for omsorg kan være stort, og vi søger konstant at sikre dette for vores beboere. Vi viser omsorg gennem nærvær i dagligdagen ved at give rum og tid til hinanden – også i relation til vores kollegaer. Vi drager omsorg for den enkelte og for fællesskabet. Vi ved betydningen af at trives med sin livssituation, og vi ved betydningen af trivsel på arbejdspladsen – og prioriterer dette.
 • Udvikling
  Vi tror på, at alle kan udvikle sig positivt i de rette rammer og i relation med andre. Vi har fokus på det ”hele menneske” og på, at institutionen fungerer som en sammenhængende helhed.
  Vi ønsker trivsel og positiv udvikling for alle beboere og personale på Ehlershjemmet.
  Gennem målrettet pædagogisk arbejde bestræber vi os på at skabe og styrke en positiv personlig udvikling hos alle vores beboere.
  Gennem professionel vejledning, supervision og uddannelse sikrer vi en solid platform for personalets personlige og faglige udvikling.
 • Respekt
  Vi har respekt for det enkelte menneske og fællesskabet.
  Det ligger os meget på sinde at skabe gensidig respekt om de valg og beslutninger, som både beboere og personale foretager.
  Det er yderst vigtigt at respektere den livssituation, vores beboere er i og kommer fra og intenst at arbejde med at undgå formyndere og nedværdigende holdninger.
  Vi respekterer hinandens fagområder og søger at udnytte dem videst muligt til gavn for alle beboere og personale.
  Vi respekterer den gældende lovgivning på området og de nødvendige beslutninger.

Gennem mere end 80 år har Ehlershjemmet arbejdet for at hjælpe og støtte børn og familier i nød. Vi er i dag en moderne institution, hvor en gruppe af engagerede og professionelle medarbejdere rummer svaret på Ehlershjemmets gode resultater.
Vi arbejder hele tiden på at øge vores personlige og faglige kompetencer i personalegruppen gennem uddannelse, ledelse med omtanke, personalepleje og mulighed for personlig og faglig udvikling, faglige netværker internt og eksternt med videre.
Her er vi åbne og fleksible over for idéer og forslag til at gøre ting på nye, bedre og anderledes måder.
Ehlershjemmet er en selvejende institution med en bestyrelse. Den daglige ledelse forestås af forstanderen. Ehlershjemmets tre afdelinger har hver en afdelingsleder til at forestå det daglige arbejde i afdelingen. Personalet er ansat på de tre afdelinger.
Derudover er der personale, der dækker alle tre afdelinger (administration, tekniske servicemedarbejdere, psykolog og børneergoterapeut)

Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk