Akutanbringelser

Akutanbringelser sker inden for kommunernes institutionsberedskab. Der er tale om en akutanbringelse af et barn, når der umiddelbart forinden er indtruffet en hændelse, som medfører, at et barn/børn rent fysisk ikke har noget sted at være.

 

Nogle eksempler kan være:

  • Børn, der har været udsat for fysiske overgreb, seksuelle krænkelser i familien.
  • Børn, der selv har udøvet fysisk vold over for omsorgspersoner.
  • Børn, der bliver bortvist fra en allerede etableret døgnforanstaltning.
  • Børn, der bliver bortvist fra eget hjem.
  • Børn, hvis forældre pludselig dør, indlægges eller kommer i fængsel.

 

En akutanbringelse bør ikke overstige én måned. Dette kan sikres ved, at anbringende myndighed og institutionen gensidigt orienterer hinanden løbende, samt at de senest fem dage efter akutanbringelsen holder et møde, hvor institutionen, anbringende myndighed og – hvis muligt – familien deltager. På mødet beslutter man, hvad der videre skal ske med barnet. Hjemgivelse, observationsophold eller anbringelse kan være nogle af mulighederne. På dette møde aftaler man også konkret ansvarsfordeling om, hvem der gør hvad nu og fremover, samt hvornår man skal mødes igen.

Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk