Vi tilbyder følgende opgaver

Vi tilbyder følgende opgaver:

  • Forældreevneundersøgelse i eget hjem »
  • Støttet eller overvåget samvær i eget hjem eller i Mariegade »
  • Ambulant familiebehandling/terapi »
  • Børnesagkyndig undersøgelse for Statsforvaltningen

 

Vi tilbyder desuden:

  • § 54 Støtteperson (efter serviceloven)
  • § 50 Undersøgelse (efter serviceloven)
  • Supervision, coaching og konsulentbistand
  • Støtte i eget hjem

 

Forældreevneundersøgelse i eget hjem (forløb over 6-8 måneder)
Vi besøger familien i deres eget hjem og undersøger forældrenes kompetencer i et samarbejde med forældre og nærmiljø. Vi laver individuelle aftaler om det nærmere indhold og omfang af undersøgelsen, f.eks. kan familiebehandling og terapi indgå, ligesom antallet af besøg, anmeldte og evt. uanmeldte aftales. Der foretages besøg i familien på forskellige tider af døgnet samt weekender og helligdage, for at få et så rigtigt billede af helheden som muligt.

 

I mødet med familierne bestræber vi os på at være autentiske og nærværende, direkte og konfronterende og samtidig anerkendende og respektfulde. Vi har som mål at være sammen med virkeligheden. Vi tror, familierne har brug for at blive set både de steder, de har det godt og de steder, hvor de har ondt.

 

I vore bestræbelser på at sikre et højt fagligt niveau af vore undersøgelser arbejder vi flere sammen om en familie. Omhyggelighed og en mangesidet tilgang til opgaven er kodeord i vores arbejde. Vi tilpasser vores metoder efter den enkelte familie. Der er dog faste metodedele som f.eks. ”Interview vedr. opvækst”, hvor vi afdækker forældrenes eget tilknytningsmønster.

Se i øvrigt ”Lagkagemodellen".

 

Vi udarbejder en rapport efter endt undersøgelse, som gennemgås med familien, inden den sendes til sagsbehandler. Familien skal kunne genkende sig selv i beskrivelserne af dem, mens de kan være uenige i de teoretiske overvejelser, vurderinger og anbefalinger.

 

Støttet eller overvåget samvær i eget hjem eller i Mariegade

Vi tilbyder støttet og overvåget samvær. Det kan foregå i forældrenes eget hjem eller i vores hyggelige gamle hus. Når det foregår hos os, bestræber vi os på at skabe så hjemlige og afslappede rammer som muligt. Det aftales, om vi eller forældre sørger for evt. forplejning. Vi har altid kaffe, noget at drikke og frugt. Vi serverer oftest lidt mad, så børn og forældre kan hygge sig sammen om spisesituationen.

 

De øvrige rammer aftales med sagsbehandler: Samværets omfang, aflevering og afhentning af barn, må der deltage gæster, må familien gå ud af huset og lign.

 

Målet med samværene er, at barn og forældre får så positiv en oplevelse som muligt.

 

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi med afsæt i værdsættende kommunikation og den enkeltes ressourcer støtter barn og forældre, så relationen og samværet bliver så givende som muligt.

 

Ambulant familiebehandling/terapi

Som et led i vores familiebehandling tilbyder ekstern afdeling såvel individuel som parterapi.

Psykoterapien er eklektisk, dvs. den tager udgangspunkt i klientens behov.

 

Kognitiv adfærdsterapi og træning anvendes ved angst, personlighedsforstyrrelser og misbrugsproblematikker.

Psykodynamisk terapi anvendes, hvis der er behov for at bearbejde egne opvækstbetingelser, med det formål at kunne rumme sig selv og sit barn.

 

Eksistentiel krisehjælp tilbydes ved tab og traumer.

 

I parterapien er der mulighed for at arbejde med kommunikation, accept og anerkendelse af sig selv og den anden, samt få nye måder at håndtere konflikter og uenigheder på.

 

For at børnene kan få det godt - skal forældrene have det godt!

 
Mariegade
Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk