Til dig, der skal til samvær

 

Før det første samvær:

Vi vil rigtig gerne hilse på jer – barn, forældre og plejeforældre – før det første samvær.
Når de formelle aftaler med sagsbehandler fra kommunen er lavet, glæder vi os til at byde jer velkommen i Mariegade.
Vi har erfaring for, at børn, forældre og personale kan gå ind til samværene med større tryghed, når vi har hilst på hinanden, og stedet ikke længere kun er en adresse.
Vi tilbyder støttet og overvåget samvær mellem forældre og børn, der er anbragt i pleje. Udover den ret, forældre har via lovgivningen, tror vi på, at børn har brug for at kende deres ophav.
Det ligger os meget på sinde at tage os bedst muligt af både børn og forældre, når de mødes til samvær.
Vi er bevidste om det svære i situationen og tror på, at vi ved fælles hjælp kan få det bedste ud af samværene og give jer en god oplevelse sammen.
Vi vil bestræbe os på at møde jer med anerkendelse, respekt, nærvær og åbenhed.

 

Til barnet:

Inden du kommer til samvær med din biologiske mor eller far, inviterer vi dig på et for-besøg sammen med dine plejeforældre.
Den første gang du kommer i Mariegade, vil vi vise dig huset og haven, som altså er det sted, hvor du kommer til at være sammen med din mor/far/begge.
Hver gang du kommer til samvær, vil én af os tage imod dig.
Når du er til samvær, er det for at mødes med din mor/far/begge. I kan være i vores hus og have, hvor vi har spil og forskelligt legetøj. Der er bl.a. mulighed for at tegne, klippe, klistre, spille, lege med perler, spille playstation, hoppe på trampolin, spille bold, lege i sandkassen. Du må meget gerne fortælle os, hvad du kan lide at lave, så vi kan vi hjælpe dig med at finde ud af det sammen med din mor/far.

 

Til forældrene:

Efter den første telefoniske kontakt aftaler vi et møde i Mariegade, hvor I kan komme på et for-besøg med mulighed for at se vores hus og os, der arbejder der. Afdelingsleder Birgitte Bertelsen vil være til stede sammen med den af os medarbejdere, der har primært ansvar for samværet.
Det er vigtigt for os at sætte god tid af til at lytte, så vi får alle de vigtige informationer, der er med til at gøre samværet værdifuldt for alle.
I løbet af de første samvær bliver der lavet nogle fokuspunkter for samværene, og vi vil meget gerne gøre det i samarbejde med jer!
Fokuspunkterne skal sikre, at vi er opmærksomme på de steder, hvor I og jeres barn har brug for vores støtte og vejledning.
Jeres sagsbehandler fra Kommunen udstikker retningslinierne for jeres samvær. De bestemmer, om I f.eks. har lov til at gå ture ud af huset, hvem der må deltage ved samværene osv.
Efter endt samvær skrives der notat fra samværet om, hvordan det er gået.
Ca. hvert ½ år eller efter aftale afleveres der en statusrapport til Kommunen.
Vi forventer, at I sammen med os tager ansvar for, at samværet bliver bedst muligt for jeres barn og jer selv.

 

Til plejeforældrene:

Inden I kommer i Mariegade, har vi som regel haft telefonisk kontakt med jer for at aftale et tidspunkt til et for-besøg, hvor I sammen med jeres plejebarn kommer og ser huset.
Her møder I afdelingsleder Birgitte Bertelsen og den af os ansatte, som primært vil være sammen med jeres plejebarn til samværet.
Vi aftaler blandt andet, hvordan aflevering og afhentning af jeres plejebarn skal foregå.
Vi vil også meget gerne, at I fortæller os de ting, der er vigtige at vide i forhold til at tage os bedst muligt af jeres plejebarn under samværet, så det bliver en god oplevelse for alle.

 

 
Mariegade
Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk