Mål og metoder

Målet med opholdet i familiehuset er, at familien udvikler relationskompetencer og skaber en sund tilknytning og kontakt mellem barn/børn og voksne. Det absolut nødvendige fundament for en sund udvikling for børn, er den sikre tilknytning mellem omsorgsperson og barn. Gennem en sund tilknytning opnår børn den tryghed, som sætter dem i stand til at kunne udvikle deres potentialer positivt. Vi har derfor fokus på at gøre en stor indsats på dette område.

 

Når vi som mennesker føler os pressede, griber vi ofte til handlinger, der vanemæssigt ligger lige for – til det, vi tidligere har lært. Selv om vi erfaringsmæssigt er klar over, at de handlinger ikke fører til en positiv ændring; og selv om vi ønsker at handle på en anden og mere hensigtsmæssig måde, styres vi nemt af vanens magt.

 

Uhensigtsmæssige handlemønstre / strategier kan vi ændre ved at finde de bagvedliggende følelser og ved at få en forståelse af, hvorfor vi gør, som vi gør. Derefter kan vi beslutte, hvilke forandringer vi vil øve os i at udvikle. Dette kan være livslang læring for den enkelte, og det kræver ofte støtte fra en forstående og kyndig omverden.

 

Vi giver forældre mulighed for at betragte deres eget liv, da selvindsigt er nøglen til at forstå den situation, de befinder sig i – og dette er forudsætningen for at udvikle positiv forandring.

 

Det er derfor betydningsfuldt, at vi i familiehuset støtter familier i at udvikle en anderledes dagligdag med fastlagte hensigtsmæssige rutiner. Vores behandling er tilrettelagt, så vi kan være til stede i de enkelte familiers hverdag, være gode rollemodeller og give positive forslag til ændringer i de konkrete situationer. Forældre gives dermed mulighed for at udvikle kompetencer, der sætter dem i stand til at integrere nye strategier og derved at kunne agere på mere hensigtsmæssige måder, så de kan hjælpe sig selv og deres barn/børn til at løse konflikter på en konstruktiv måde.

 

Der er stor variation i de behandlingsformer og metoder, vi anvender i familiehuset. Behandlingen tilpasses individuelt til de enkelte familiers forudsætninger og behov. Supervision, interviews og videooptagelser med fokus på blandt andet kropssprog og attituder indgår ofte som en del af behandlingen, således at det kan blive tydeligt for forældre, om der er overensstemmelse mellem det, de siger og det, de kropsligt udtrykker over for andre mennesker.

 

Vi udarbejder livshistoriebøger »sammen med familien, så der bliver trukket tråde mellem fortid, nutid og fremtid.
Der anvendes individuel
kunstterapi »eller kunstterapi i små grupper.

Én gang om ugen er der vandaktivitet »for forældre og børn, og én gang om ugen er der gymnastik »for forældre og småbørn.
Vi arbejder med
Marte Meo »som et redskab til den gode relation mellem forældre og barn. Endvidere anvender vi metoder fra ”spædbarnsterapi” og arbejder med ”Den gode adskillelse” », såfremt dette bliver gældende. Nænsomhed og respekt er nøgleord.

 

Når det vurderes gavnligt, tilbydes forældrene terapi. Det kan være i form af samtaleterapi med den enkelte forælder eller med begge, hvor fokus sættes på parforholdet. Terapien kan også være i form af ”sandplay”, og vores erfaringer viser, at det kan virke befordrende at kombinere de to former for terapi og på denne måde fremme selvindsigt og psykisk balance.

 

Åbenhed er en vigtig forudsætning for at opnå gode resultater i behandlingen. Vi er derfor konstant i dialog med forældrene og snakker med dem om udviklingen, samt hvad der sker i deres ”sag”. Det giver gennem hele forløbet forældre ansvar og motivation til at lytte til og bruge den vejledning, de får fra os.

 
 
Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk