Kunstterapi

I Familiehusets koncept går forældreevneundersøgelsen hånd i hånd med behandling, således at det kan synliggøres, hvorvidt der er et udviklingspotentiale og en forandrings-parathed hos forældrene.

Ét af elementerne i undersøgelsen kan være, at vi inddrager kunstterapi som et pædagogisk redskab, med henblik på at give den enkelte forælder en større indsigt og selvforståelse. Herigennem giver det dem muligheden for eksempelvis at ændre destruktive handlestrategier og familiemønstre.

 

I kunstterapi arbejdes med de kreative processer. Det vil sige at følelser, tanker og ord omsættes til handling i en kreativ proces. Der arbejdes med maleri, ler, stemme, drama o.lign.

 

Metoden kan bruges både på det individuelle niveau og på gruppeniveau.

Kunstterapiens metoder er forskelligartede og kan målrettes forskellige typer af mennesker.

 

Det kan være mennesker, som har brug for mere jeg-styrke, hvor kunstterapien via de kreative processer er med til at styrke jeg’et. Andre områder kan eksempelvis være mennesker med borderline personligheds-struktur,  misbrugte og traumatiserede personer.

 

En seance kan se således ud:

Vi starter med en meditation, hvor den enkelte eksempelvis guides igennem kroppen. Formålet er her at få opmærksomheden rettet indad på sig selv og blive opmærksom på, hvad hun/han er fyldt af, om der eventuelt har der sat sig nogle spændinger i kroppen osv.

 

Opmærksomheden rettes herefter mod det, som den enkelte kommer i kontakt med. Det kan være en følelse, en kropsreaktion, et billede eller en situation, som den enkelte er kommet i kontakt med under meditationen, og som så – via den kreative proces – danner grundlag for en fordybelse.

 

Herefter bliver der sat handling på, enten i form af at male et billede, lave en lerfigur eller lignende. I denne del af processen samtales ikke.

 

Efter aftalt tid, fortæller den enkelte om – eksempelvis - sit billede. Hun fortæller om valg af farver, bevægelser i billedet, symboler og energifelter i billedet – og fortæller ligeledes om oplevelser i meditationen, hvad hun er fyldt af og hvad der i processen er blevet betydningsfuld.

 

Kunstterapien kan her hjælpe med at afbalancere forholdet mellem jeg’et og det ubevidste, så der hele tiden er en naturlig udviklingsproces i livet.

 

Det næste er, at vi stiller spørgsmål og går i dialog med vedkommende på en måde, så den enkelte selv finder svarene og dermed får en større selvforståelse og indsigt i egne reaktionsmønstre.

 

Formålet er, at den enkelte bliver konfronteret med sin egen livshistorie/bagage og de potentialer, som kan udvikles.

Samme proces vil være oplagt at bruge med gruppestrukturen som ramme, og bruge de samspil og den dynamik, som udvikler sig i gruppen, som læringsprocesser for den enkelte. I gruppeprocessen vil det interessante være, hvad der opstår i relationen mellem deltagerne, og hvilken betydning det har for den enkelte. Dette forum vil ligeledes give mulighed for at arbejde med temaer som - at stå ved sig selv uden at gøre den anden forkert - eller sagt på en anden måde - at give accept til hinandens forskellighed og virkelighedsopfattelse.

 
 
Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk