Familiehuset

Kontakt Familiehuset:

Rådmandsvej 24 th, 6100 Haderslev

Find os på KRAK.dk >>

Tlf.: +4574582203
E-mai: bb@ehlershjemmet.dk

Afdelingsleder: Birgitte Bertelsen

 

Om Familiehuset

I et åbent samarbejde bidrager vi med mange års erfaring og faglig ekspertise i tilrettelæggelsen af et undersøgelses- og behandlingsforløb, der tilgodeser kommunens efterspørgsel og familiens behov. 

Et ophold i Familiehuset er et tilbud til familier, hvor de voksne har brug for at styrke deres kompetencer som forældre. Vi giver konkret støtte og vejledning med henblik på at tilgodese såvel børnenes som forældrenes behov.


Familier kommer til Familiehuset akut eller efter en vurdering i samråd med deres sagsbehandler i kommunen. Den enkelte familie visiteres med det formål at afdække, hvorledes den aktuelle families problemer og behov kan tilgodeses. Vi gør det synligt, hvad opholdet i Familiehuset indebærer og hvor lang tid, opholdet forventes at skulle vare. Hver familie imødekommes og behandles individuelt. Indsatsen og udviklingen vurderes løbende i behandlingsteamet samt i dialog med familien for at sikre et optimalt forløb.


I Familiehuset kan der bo 9 familier. Hver familie har sin egen lejlighed beliggende i umiddelbar nærhed af et alment boligbyggeri. Derudover råder Familiehuset over arealer til fællesstue, kontor, mødelokale, babystue, aktivitetsrum og rum til overnatning.

 
 
Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk