Den gode adskillelse

Den gode adskillelse – herunder lidt om vores udslusning til plejefamilie

Det sker, at forældrenes ressourcer og deres udviklingspotentiale ikke viser sig tilstrækkelige til at varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Vi anbefaler i sådanne tilfælde, at andre overtager ansvaret for barnet – evt. en plejefamilie. En sådan beslutning samt processen omkring denne er af stor betydning for både barn og forældre. Vi arbejder nænsomt i bestræbelserne på, at forældrene får en erkendelse af, at barnets behov og udviklingsmuligheder bedre kan tilgodeses af andre, og vi er tydelige i samtalerne om, hvad der hindrer barnets udvikling og trivsel. Det kan dreje sig om deres egen livsførelse, samt omkring deres kommunikation og forholdemåde til barnet. 

Vi lægger stor vægt på, at forældrene får så meget indflydelse som det ses hensigtsmæssigt muligt – både i processen og ved barnets udflytning fra Familiehuset.


I dagene op til udflytningen – under udslusningen - arbejder vi med overgangsobjekter i forhold til barnet – hvilket vil sige, at barnet f.eks. beholder en duft via et lille tørklæde eller andet, som dufter af den tryghedsperson, der varetager den daglige omsorg samt af de omgivelser, barnet er vant til. 

Ligeledes kan billeder af forældrene, som vises barnet og tales om dagligt, lette overgangen.


Når plejefamilien er fundet, udfærdiger vi i samarbejde en plan for, hvordan barnet sluses ud på den mest nænsomme måde. Vi tilråder, at plejefamilien flytter ind i Familiehuset i nogle dage – i en lejlighed – og således opnår det størst mulige kendskab til barnet, til dets hverdag, samt til barnets evt. særlige behov via den kontinuitet og intensitet en sådan overdragelse skaber. Vi anbefaler, at der lægges et besøg i plejefamiliens hjem, samt at den primære omsorgsperson i plejefamilien sørger for, at barnet har et overgangsobjekt fra hende / ham. 

Varigheden af udslusningen er udelukkende baseret på barnets signaler om paratheden.


På dagen og ved selve udslusningen anvender vi aspekter fra ”Spædbarnsterapi”. Dette for at imødekomme barnet følelsesmæssigt og hjælpe barnet til at tåle og acceptere overdragelsen. Ved at møde barnet på en måde, der viser forståelse for barnet, kan det afhjælpes, at barnet kommer herfra med en følelse af, at det er svigtet og uelsket. Det kan også hindre en evt. skyld, som kan medvirke til forstyrrelser i barnets udvikling.   


 
 
Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk