Dagligdagen for familierne

Familierne bor i deres ”egen” lejlighed.

Hver dag starter med et fællesmøde, og indimellem arrangeres fællesspisning, ture ud af huset med videre. Vi bestræber os på, at hver enkelt familie har en så naturlig og almindelig hverdag, som muligt. Almindeligt forekommende praktiske gøremål i hverdagen såsom indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask etc. varetages som udgangspunkt af familien, men med den intervention, der vurderes nødvendig.

 

Som udgangspunkt fortæller vi familierne, at ingen behøver tale med andre familier om de forhold, der er baggrund for, at de nu er i Familiehuset. Hver familie kan være fyldt op af egne problematikker, og ingen skal mødes med forventninger om, at de også skal kunne rumme de andres historier.

 

Alligevel oplever vi ofte, at der skabes fortrolighed og netværk mellem familierne i Familiehuset. Det ofte tiltagende overskud i deres egen tilværelse gør det muligt at stå til rådighed og hjælpe andre familier, hvilket i sig selv kan have en god virkning.

 

Vi søger at sikre og inddrage det tætte netværk af familie og venner, hver familie har uden for Familiehuset.

 
 
Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk