Skolegang

De skolepligtige børn på Ehlershjemmet modtager alle undervisning. Der bliver i forhold til hvert enkelt barns behov og forudsætninger etableret et tilbud om skolegang. Tilbuddet tager udgangspunkt i barnets alder, men allermest også i hvad barnet formår og kan i forhold til især indlæring og koncentration.
Der bliver i hvert tilfælde nøje vurderet, hvilket tilbud om undervisning barnet skal have.

 

Mulige tilbud kan eksempelvis være:

  • Helsehjemmets Interne Skole, hvor børnene modtager specialundervisning i henhold til folkeskoleloven på 0.-9. klassetrin for elever med faglige, emotionelle og sociale vanskeligheder. Undervisningen tilrettelægges her individuelt.
  • Kommunale/Eksterne Specialskoler som f.x. Skolen ved Stadion, Haderslev, hvor børn med generelle indlæringsvanskeligheder, børn med ADHD o.lign. undervises i små hold, hvor undervisningen også tilrettelægges efter det enkelte barns formåen og behov.
  • Kommunale/Eksterne lokale Folkeskoler som f.x. Hoptrup Skole eller Sdr. Vilstrup Skole hvor de børn, der er mest velfungerende ift. det faglige og sociale modtager undervisning, i henhold til folkeskoleloven på lige vilkår som andre elever.

 

Barnets kontaktpædagog har tæt kontakt med skolen og deltager i såvel forældremøder, skolehjemsamtaler samt andre arrangementer enten sammen med eller i stedet for barnets forældre.
Vi samarbejder med følgende skoler:

 

 
logo_boernehuset
Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk