Pædagogik

Vi har i vores daglige arbejde specielt fokus på at have en anerkendende tilgang til børnene. Herudover har vi fokus på at skabe tryghed og tillid blandt børn og voksne.

Stærkt omsorgssvigtede børn er ofte tilknytningsforstyrrede, og vi ved, at ”Jo mere tidligere erfaring et barn har desto mindre relativt forandrende indvirkning vil den enkelte specifikke episode få. Historien opbygger inerti" [1]”

Det er derfor vigtigt, at der tænkes langsigtet i behandlingen af stærkt omsorgssvigtede børn, da det er den længerevarende pædagogiske indsats, børnene profiterer af.

Børnene i Børnehuset har massive psykiske og sociale vanskeligheder, hvilket kræver kontinuerlig pædagogisk støtte. Nøgleordene i arbejdet med børnene er: struktur, forudsigelighed og stabile rammer med tydelige voksne, der guider dem og prøver at ruste dem til deres videre liv.

 

Når vi har fokus på barnet, anvender vi ofte betegnelsen: ”Zone for nærmeste udvikling”[2]. Det er balancen mellem det, barnet selv kan, og hvad det lærer med assistance fra omsorgsgiver.

Som udgangspunkt arbejder vi ud fra kommunens handleplan for barnet/familien. Så snart vi har fået lidt kendskab til barnet og dets ressourcer, udarbejder vi efterfølgende en individuel udviklingsplan for barnet.

Vores udviklingsplaner revideres løbende i takt med de enkelte børns læring og udvikling. Sideløbende med udviklingsplanerne arbejder vi med en overordnet dagsstruktur for hele afdelingen og samtidig med en specifik plan/dagsstruktur for det enkelte barn. Denne er tilrettelagt efter det enkelte barns behov, kompetencer og mulighed for mestring i forhold til ansvar og opgaver. Vi har børn, der mestrer at have meget ansvar for dagen, og så har vi børn, der skal have en meget stram og tydelig struktur.

 

Det er vigtigt for os, at vi arbejder med hele barnet, og derfor tager vi udgangspunkt i flere områder, uanset barnets vanskeligheder.

Vi fokuserer på det, barnet skal lære, men vi har også fokus på det, barnet er god til, og herigennem kan vi give barnet flere positive oplevelser.

Dagsrytmerne gør, at vi kan opretholde faste rutiner og struktur for fx morgenstunden, spisning mv. uanset hvilke voksne der er omkring barnet.

Børnene oplever genkendelighed i hverdagen, og tingene bliver gjort nogenlunde ens.
Ved at skabe ro omkring børnene i deres hverdag og omgivelser i form af faste rammer og struktur, kan vi mindske mængden af kaos, der ofte er i børnenes omgivelser. Derved kan vi koncentrere os om at arbejde med det indre kaos, de ofte også må slås med.

 

[1] Stern, Daniel: Spædbarnets interpersonelle verden, side 160

[2] Lev Semjonovitj Vygotskij

 

 
logo_boernehuset
Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk