Omsorg, kontakt og tryghed i hverdagen

Det er vigtigt for børnene, at de oplever nærvær fra kompetente voksne.

Mange af børnene har været understimuleret og i ”underskud” i mange henseender, og de mangler ofte basal tryghed. Derfor er vores arbejde præget af megen omsorg og kontakt i forsøg på at give de enkelte børn mulighed for at opbygge tillid og tryghed til voksne og til omverdenen.

 

I løbet af dagen planlægger vi legeaktiviteter, der kan stimulere børnenes behov for fysisk udfoldelse, følelsesmæssig og social kontakt. Aktiviteterne kan være i en relation mellem ét barn og en voksen eller i en relation mellem voksne og nogle børn – afhængigt af de enkelte børns aktuelle behov.

 

Vi ønsker, at børnene lærer og udvikler positive evner til at indgå i forskellige sociale sammenhænge og fællesskaber – både med de andre børn i Børnehuset, men også i relationer mellem børnene og børn uden for Ehlershjemmet. Dette vurderes med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer.

 

Når vi arbejder med relationer "ud af huset", har lokalområdet stor betydning. Se hvilke fritidsaktiviteter vi har "ud af huset" ».

 

Livshistorie som pædagogisk redskab:

I vores pædagogiske behandlingsarbejde med børnene er deres fortid af meget vigtig betydning for det videre forløb. Det kan derfor være meget gavnligt at bruge livshistorieskrivning som pædagogisk redskab. I de situationer hvor vi vurderer, at det kan være til gavn for behandlingen, eller hvor det kan give barnet og os selv som nærmeste omsorgsgiver et indblik i barnets livssituation, bruger vi livshistorie til afklaring og beskrivelse af barnet.

 

Sammen med en af de voksne opsøger barnet sin barndom, de steder det har boet, gået i børnehave/skole og evt. personer, der har haft en god betydning for barnet i dets opvækst.  Barnet fortæller og snakker om sin egen fortid. Den voksne strukturerer forløbet og skriver livshistorien samt sørger for at supplere med billeder fra før og nu. I det omfang det vurderes at være nødvendigt, inddrages forældrene i forløbet f.x. i forhold til at udarbejde samtræ, at fortælle om hvordan barnet var som lille eller f. eks med billeder af barnet.

 

Barnet ender med at have en mappe med sit eget liv i ord og billeder, som hele tiden kan suppleres med nye og gamle oplevelser, hændelser og informationer.

 

Sandplay:

Når det vurderes gavnligt for et barn, tilbydes barnet et forløb i ”sandplay”. Nogle børn deltager kontinuerligt i sandplay under hele deres ophold i Børnehuset

 

 

 

 
logo_boernehuset
Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk