Børnehusets målgruppe

I Børnehuset tager vi os af børn, hvis rammer og betingelser ikke er hensigtsmæssige og tilstrækkelige til at danne grobund for børnenes trivsel og udvikling. Vi har plads til 13 alene anbragte børn i alderen 0 – 15 år som anbringes ud fra servicelovens § 142. Derudover er der to akutpladser.

 

Børnehuset tager sig af arbejdsopgaver, der drejer sig om:

 • Børn, der anbringes akut.
 • Børn, der er omsorgssvigtede, psykisk syge og udadreagerende i en grad, så de ikke umiddelbart kan indgå i en plejefamilie.
 • At vi observerer de enkelte børns trivsel og samspil med andre og komme med forslag til videre handleplan for de enkelte børn. Vi sigter mod, at de ophold er kortvarige. Der kan dog være tilfælde, hvor det bliver nødvendigt med længerevarende ophold for at tilgodese et barns trivsel og positive udvikling.
 • Udredning af kompetencer, resurser og belastninger af de enkelte børn. Vi udarbejder en udviklingsplan med målbare fokuspunkter, som skal sikre det enkelte barns optimale muligheder for trivsel, læring og udvikling – både personligt og socialt.
 • Børn med dysfunktion og skader som følge af forældrenes misbrug; herunder børn med skader efter mors misbrug af narko eller/og alkohol.
 • Børn med tilknytningsforstyrrelser.
 • Børn, der er voldsramte.
 • Børn, der er seksuelt krænkede.
 • Børn med vanskeligheder inden for spektret af gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD m.m.
 • Børn, hvor der kræves en specifik udredning ved mistanke om fysisk eller psykisk omsorgssvig.
 • Spæd- og småbørn til observation og eventuel plejeanbringelse eller bortadoption.

 

Enkelte børn kommer akut til Børnehuset. Nogle børn kommer her, for at vi skal observere og udarbejde en specifik udredning af børnenes vanskeligheder. De fleste børn har derudover behov for at bo her i en længere periode, da de er behandlingskrævende.

 

Børn kan anbringes med og uden samtykke fra forældrene.
Vi arbejder direkte med børn i tæt samarbejde med deres familier.

 
logo_boernehuset
Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk