Forældrekontakt

Når børn bliver anbragt uden for hjemmet, er det i nogle tilfælde forbundet med dyb sorg for forældrene.

Det, at forældrene ikke har de ressourcer, der skal til for at magte opgaven som forældre i kortere eller længere tid, kan være svært at erkende.  For andre forældre er det en lettelse, når Børnehuset overtager omsorgen for deres barn/børn.

Uanset om børnene anbringes frivilligt eller uden forældrenes samtykke, så er det en stor omvæltning for forældrene at skulle overdrage ansvaret for deres barn/børn til andre. Vi ser derfor stor vigtighed i at skabe et godt samarbejde med forældrene, og vi sørger også for at drage omsorg for dem i det omfang, de har brug for det, men stadig med fokus på, at vores primære arbejdsopgave er børnene. Vi tager hensyn til, at forældre også er unikke, og vi arbejder bevidst på at se og styrke deres ressourcer frem for at fokusere på begrænsninger.

 

Samarbejdet med forældrene er således også en betydningsfuld del af vores arbejde. Det er af stor betydning for børnene, at vi plejer relationen til forældrene, selvom børnene er adskilte fra deres forældre i hverdagen.

 

Under hensyntagen til anbringelsen karakter samt forældrenes ressourcer, opfordrer vi forældrene til at deltage i forskellige aktiviteter med deres barn/børn. Det kan f.eks. være tandlægebesøg, lægebesøg, frisør og fritidsaktiviteter mv.              

 

Der fastlægges i samarbejde med kommunen og forældrene aftaler for samvær enten i Børnehuset eller hjemme ved forældrene selv - igen afhængig af forældrenes ressourcer.

 

I forbindelse med anbringelsen afholder vi opfølgningsmøder efter behov, og derudover afholdes statusmøder ca. hver 6. måned, når der foreligger udredningsrapport eller statusrapport.

 

Vi sørger for at skabe nogle imødekommende rammer for selve mødet, så forældrene oplever, de er ventede. Vi har forberedt samtalens indhold og struktur og sørger for, at forældrene bliver hørt.

 

For nogle familier er der aftalt faste dage, hvor børnene ringer hjem til forældrene. Her afsætter personalet ligeledes tid til at tage en snak med forældrene, hvis de skulle have brug for dette. Derudover kontaktes forældrene også af barnets kontaktpædagog efter behov.

 

Hvert år afholder vi 1 – 2 dage, hvor der er mulighed for, at pårørende kan besøge Børnehuset og tilbringe nogle hyggelige timer med børnene og se dem i deres vante omgivelser. Eventuelt også få en snak med andre forældre i samme situation. Det ene arrangement er altid op mod jul, hvor vi starter eftermiddagen med at danse om juletræ og hygge, og om aftenen får vi en traditionel julemiddag. Det er vores oplevelse, at denne dag er rigtig hyggelig og betydningsfuld for både børn og forældre.

 
logo_boernehuset
Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk